Geen verkeersborden tegen fietsers en scooters in Waardhuizen

Nieuws
Datum: 
27 mrt 2018 - 15:45

De gemeente Amstelveen gaat geen speciale verkeersborden op stoepen en wandelpaden in Waardhuizen plaatsen om te voorkomen dat fietsers en scooters er gebruik van maken. Dat blijkt uit de beantwoording van de door een Amstelvener gestelde schriftelijke vragen.

De Amstelvener baalt er van dat de voetpaden en stoepen regelmatig worden ‘misbruikt’ door fietsers en scooters. Hierdoor zouden er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor onder meer kinderen.

Verzoek
De inwoner zou graag zien dat er op de voetpaden en stoepen in Waardhuizen een duidelijke verwijzing wordt aangebracht om aan te geven dat fietsers en scooters er niet welkom zijn en heeft daarom schriftelijke vragen ingediend bij de gemeente Amstelveen. In antwoord op deze vragen heeft de gemeente gisteren aangegeven dat er niet aan het verzoek kan worden voldaan.

“De gemeente hanteert het beleid om zo min mogelijk verkeersborden en verkeersmeubilair te plaatsen”, geeft de gemeente onder meer als antwoord op de vragen. “Overal in Nederland wordt regelmatig op voetpaden en trottoirs gefietst. Dat mag niet en het is vervelend dat het gebeurt, maar het leidt zelden tot echt gevaarlijke verkeerssituaties. Wel zorgt het af en toe voor hinder. Het plaatsen van bebording helpt helaas nauwelijks tot niet. Fietsers en scooters laten zich er niet door afremmen en hebben er ook geen begrip voor.” De gemeente geeft verder aan dat er van uit wordt gegaan dat weggebruikers hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Bron: Amstelveenz